NetFOOD > ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek:

 
A cég elnevezése, Üzemeltető
Norcom Kft.

A cég székhelye és postázási címe
1134., Budapest, Rózsafa u.13-17.

A cég adószáma
Adószám: 13461560-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-985525

Ügyfélszolgálat:
Telefon +36 30 380 18 41
E-mail: info@netfood.hu
Adatvédelmi azonosító: NAIH-90502/2015.

Általános tudnivalók
A Norcom Kft., (a továbbiakban: „NetFood.hu”) által üzemeltetett www.netfood.hu oldal, (a továbbiakban: „Portál” vagy „NetFood.hu oldal”) a házhozszállítási szolgáltatást végző éttermeket gyűjti össze. Fő tevékenysége az interneten ételt rendelni szándékozó felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) informálása a NetFood.hu oldalon szerepeltetett ételszállító cégek (a továbbiakban: „Éttermek”)  szolgáltatásairól és kínálatáról  (a továbbiakban „Termék”) valamint a Ptk. 6:293.§-ban rögzítettek szerint a Felhasználóknak és az Éttermekhez való szerződéskötés céljából való közvetítése.

A NetFood.hu kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók részére a portálon folyamatosan megjeleníti az Éttermek kínálatát és biztosítja, hogy a Felhasználó rendelési szándékáról és a megrendelni kívánt Termékekről az Éttermek haladéktalanul értesüljenek, és a Felhasználót az Étteremhez közvetíti a közöttük való jogviszony létesítése érdekében.

A NetFood.hu oldalon szereplő adatok, információk és kínálat folyamatosan változik, mivel az Éttermek kínálata, akciói és a piaci-, üzleti okok ezt megkívánják. A NetFood.hu a fentiekben hivatkozott adatok valódiságáért, aktualitásáért felelősséget nem vállal, kártérítés megfizetésére nem kötelezhető, tekintettel többek között arra, hogy a fenti az adatok harmadik féltől az Éttermektől származnak.

Éttermek
A NetFood.hu célja, hogy olyan Éttermeket gyűjtsön össze, akik a vendéglátás területén megfelelő tapasztalattal és múlttal rendelkeznek és korrekt, minőségi szolgáltatást képesek nyújtani.

Regisztráció
A NetFood.hu oldal általános használatához és információ szerzéséhez (nézelődés) regisztráció nem szükséges. A Termékek megrendeléséhez, legyen az házhoz szállított vagy elvitelre kért termék regisztráció szükséges, mely során a Felhasználó köteles a valós adatait megadni (név telefonszám, szállítási cím, email cím, jelszó, számlázási adatok), ellenkező esetben az Étterem törölheti a Felhasználót.

Árak  - Fizetés - Díjak
A Termékek ellenértékét az Éttermek határozzák meg, ezek valódiságáért csak és kizárólag az Étterem felel. Az Általános feltételeknél rögzített adat és információra vonatkozó bekezdésben rögzítettek jelen pontra is érvényesek. Az árak magyar Forintban értendők és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.ATermék árának kiegyenlítése a NetFood.hu oldalon nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a megrendelés tárgyában a jogviszony a Felhasználó és az Étterem között jön létre.

A NetFood.hu nem kezel készpénzt, illetve bankkártya és más fizetőeszköz adatokat. Webáruházunk részére az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A bankkártyás fizetésről további információ a Bankkártyás fizetés menüpontban található.

A NetFood.hu oldalon elindított és az Éttermek webshopján keresztül befejezett megrendelés után a Termékek vételárát az Éttermeknél kell rendezni. Fizetésre tehát akár készpénzes, akár bankkártyás, akár más fizető eszköz útján a Termék ellenértéke vonatkozásában a NetFood-nál nincs lehetőség, csak és kizárólag annál az Étteremnél, - vagy az Étterem által javasolt online felületen, vagy általa javasolt más módon - akitől a Felhasználó rendelt.

Fentiekből következő bármilyen vitás kérdést a Felhasználó és az Étterem egymás között köteles rendezni, az ellenérték jóváírásából vagy annak elmaradásából, vagy az összegszerűségből, mennyiségből, minőségből, szállítási időből és egyéb a megrendelésből származó vitáért, követelésért sem az Étterem, sem a Felhasználó felé a NetFood nem felel, függetlenül attól, hogy a Portálon milyen adatok vagy információk szerepelnek.

Megrendelés, vásárlás
A NetFood.hu az Étterem képviseletében a szerződés megkötésére nem jogosult. A NetFood.hu arra vállal kötelezettséget, hogy a Felhasználó részére az Éttermeket és akcióikat promótálja a Portálon. Azzal, hogy a Felhasználó valamely Étteremre vagy akcióra klikkel, továbbá az adott Étterem részére rendelést ad le, a szerződés közvetítés létrejött.

A Termék kiválasztási folyamata és a Termék megrendelése a NetFood.hu-tól független. A szerződés létrejöttét megelőző ajánlatot az Étterem készíti elő és ajánlja fel elfogadásra a Felhasználónak, amelyet a Felhasználó a „MEGRENDELÉS” vagy „MEGRENDELEM” vagy más egyéb tartalmában a fentieket helyettesítő szóra való klikkeléssel fogad el, a szerződés ezzel jön létre az Étterem és a Felhasználó között. A fenti szerződés elektronikus módon megkötött szerződésnek minősül.

Ezután az Étterem felel minden a kiszállítással kapcsolatos szolgáltatásért, árért, szállítási időért, étel minőségért.
A megrendelésről az Étterem küld e-mail üzenetet a Felhasználónak, amelynek kézbesítéséért a NetFood.hu nem felel.

Rendelés lemondása
Rendelés lemondása kizárólag az Étterem telefonszámán vagy más általa meghatározott módon lehetséges, figyelemmel arra a tényre, hogy a NetFood.hu csak közvetít a Felhasználó és az Étterem között. A NetFood ezért a részére továbbított, de az Étteremnek szóló reklamációkat, rendelés lemondásokat, vagy más üzeneteket nem köteles az Étteremnek továbbítani. Fentiekre tehát semmilyen ráhatása nincs és kötelezettsége sincs ezekre vonatkozóan, ebből következően a NetFood pénz visszafizetésre illetve kártérítésre sem kötelezhető.

Reklamáció
A megrendeléssel kapcsolatos reklamáció az Étterem ügyfélszolgálatán lehetséges.
A NetFood.hu működésével kapcsolatos információ kérésre, illetve reklamációra a NetFood.hu ügyfélszolgálat telefonszámán vagy email címén van mód. A NetFood.hu az email címére küldött észrevételre, mely nem az Éttermeket érinti 8 (nyolc) napon belül válasz email- ben reagál.


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy a Norcom Kft. (Cg.01-09-985525; székhely: 1134., Budapest, Rózsafa u.13-17. adószám: 13461560-2-41 által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat és politikát rögzítse akként, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-nek megfeleljenek.
Az adatkezelő, az adatfeldolgozó, az érintett és a harmadik személyek
Jelen adatkezelés szempontjából adatkezelő az 1. pontban rögzített gazdasági társaság, (a továbbiakban: „Adatkezelő”), adatfeldolgozó Neubauer János EV. (székhely: 1105 Budapest, Ugor utca 1. fszt. 3.; adószám: 59379012-1-42) (a továbbiakban:”Adatfeldolgozó”),  érintett az adatait megadó felhasználó, (a továbbiakban: „Érintett” vagy „Felhasználó”), harmadik személy pedig az az étterem, (a továbbiakban: „Étterem”) akivel a Felhasználó az étel/ital megrendelés kapcsán jogviszonyba kerül. Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó részére adatfeldolgozás céljából az adatok továbbításra kerüljenek.

A törvény a fentiekre az alábbi pontos definíciót rögzíti:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja, adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelésre a www.netfood.hu internetes oldalon (továbbiakban:”Weboldal”) található internetes tartalmak felhasználóinak, az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra és az Étterem részére továbbításra kerüljenek, Az adatkezelés alapja a 2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdésének a. pontja, azaz az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Weboldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználó hozzájárul az adatszerzési és adatkezelési leírásokban meghatározottaknak.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az adatok felvétele, rögzítése, tárolása, továbbítása a Éttermeknek. Az adattovábbításra csak és kizárólag a Érintett által, a rendelés leadással kiválasztott Étterem részére kerül sor, melyhez a  Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Figyelemmel arra, hogy az Éttermek, mint harmadik személyek részére az adatok továbbításra kerülnek, az adatkezelő kérte a Hatóságot, hogy az adatkezelést az Adatvédelmi nyilvántartásban vegye fel, tüntesse fel és állítson ki nyilvántartási számot. Erre sor került a nyilvántartási szám a következő:
Adatvédelmi azonosító: NAIH-90502/2015.

A Felhasználó elérhetőségeire (email címre vagy telefonszámra (sms) vagy telepített alkalmazással)  a NetFood.hu reklám anyagot  küld, abban az esetben ha azt a Felhasználó a regisztráció során vagy az ,,Adataim” menüpontban  ezt engedélyezte, ezáltal ebbe kifejezetten beleegyezett.
Adatgyűjtés: Az Adatkezelő általános, a Weboldal üzemeltetéséhez, marketing tevékenységéhez, fejlesztéshez és statisztika készítéséhez olyan adatokat gyűjt, amikkel a Felhasználó személyét nem lehet beazonosítani. Ezek pl. letöltési gyakoriság, az oldalon eltöltött idő, kattintási számok stb..?A portálunkon cookie-kat ( süti) használunk a könnyebb vásárlások érdekében. Ennek segítségével tudjuk beazonosítani a Felhasználót és a látogatások alkalmával automatikusan felismerve beléptetjük. Az Adatkezelőa rendelések véglegesítésekor a Felhasználó IP címét , a rendeléshez tartozó adatokat (név, cím, telefon, szállítási cím, megjegyzések, számlázási adatok ) tárol, kivéve a kártyás fizetéshez tartozó információkat.

Az adatkezelés módja: Az Adatkezelő az Weboldalon megadott adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelés megfelel az adatbiztonság vonatkozásában előírt valamennyi törvényi feltételnek, az adatok védettek, jogosulatlan nem férhet hozzájuk és a védelem a technika mindenkori fejlettségének megfelel és a jövőben is meg fog felelni. A regisztráció illetve a rendelés során megadott adatok törlését a Felhasználó kérheti ügyfélszolgálatunkon keresztül, amit 8 (nyolc) napon belül ügyfélszolgálatunk teljesít. A törlés minden esetben végleges és vissza nem állítható.
Az Adatkezelő bankkártya adatokat nem kezel, a Felhasználót bankkártyás illetve minden más kártyás fizetés esetén a kártya tulajdonos (bank, cég ) oldalára irányítjuk, ahol elvégezheti a kívánt tranzakciót.

Elemzések
www.netfood.hu weboldalain az számítógép internetes elérést (IP-cím) tároljuk.Ezzel követjük a felhasználó tevékenységét( névtelenül). Az adatokat statisztikák vizsgálatához használjuk ?
Cookie-k
A netfood.hu  sütiket (cookie)-  egyszerű információ – használ amelyet a szerver biztosít  a böngészőnek .A regisztrált felhasználóink azonosítására, követésére használjuk

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart, egyebekben pedig a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
Fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályok) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv a 2013. évi V. tv. továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.  alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat panasszal. A bíróság az ügyben soron kívül jár el és a per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik.

Használati feltételek és módosítások
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A szerződés Felmondása
A szerződést a Felhasználó és  a NetFood.hu  indoklás nélkül felmondhatja. A felmondást a Felhasználó az Ügyfélszolgálatnak e-mailben kérheti, melyet a Netfood.hu 8 napon belül teljesít. A NetFood.hu és a Felhasználó között az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Kapcsolódó törvények:

•    polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
•    elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
•    fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá a szerződés nem tartozik
•    2011. évi CXII. tv